Szkolny Konkurs Recytatorski 2023

Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Spotkanie z poezją i prozą” odbył się w pierwszym tygodniu marca 2023 r. Do konkursu zgłosiło się 15 uczestników z kl. I – VIII. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach: kl. I – III,  kl. IV – VI oraz kl. VII – VIII. Celem niniejszego konkursu było propagowanie literatury dziecięcej a także rozbudzanie zainteresowania kulturą żywego słowa. Zadaniem uczestników była recytacja wybranego wiersza lub fragmentu prozy.

Celem niniejszego konkursu było propagowanie literatury dziecięcej a także rozbudzanie zainteresowania kulturą żywego słowa. Zadaniem uczestników była recytacja wybranego wiersza lub fragmentu prozy.
Recytacja oceniana była przez komisję nauczycieli według kryteriów:
– pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
– interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
kl. I – III
I miejsce: Zuzanna Pytel
II miejsce: Nadia Madej
III miejsce  (ex aequo):  Laura Harabas i  Tomasz Stankiewicz
kl. IV – VI
I miejsce: Oliwia Sirek
II miejsce: Maja Pytel
III miejsce: Dariia Vovchenko
Wyróżnienie: Wojciech Michalski
kl. VII – VIII
I miejsce: Agata Wawrowicz
II miejsce: Lena Skrobek
III miejsce: Krystian Hajbura
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Konkurs zorganizowały nauczycielki: Sonia Kałdonek, Dorota Nowak i Anna Maniura.