Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lompy informuje, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2023/2024 nastąpi od dnia 27 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.

Natomiast przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2023/2024 nastąpi od dnia 6 marca 2023 r. do 10 marca 2023 r.  

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola powinni złożyć w dniach od 20 do 24 lutego 2023 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w nowym roku szkolnym. 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego => POBIERZ

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego => POBIERZ

Wnioski do zapisu do Szkoły Podstawowej:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I => POBIERZ

Wniosek karta ucznia => POBIERZ

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury => POBIERZ

Karta zapisu na świetlicę => POBIERZ

ZARZĄDZENIE NR NR OR.120.21.2023 BURMISTRZA WOŹNIK Z DNIA 31 STYCZNIA 2023 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WOŹNIKI