Tydzień Życzliwości i Tolerancji

Dnia 21 listopada 2022 roku nasza szkoła rozpoczęła Szkolny Tydzień Życzliwości połączony z Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Był to tydzień wyjątkowy – pełen uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji, tolerancji, życzliwości, akceptacji, szacunku, zrozumienia, pomocy, otwartości i wyrozumiałości.

Uczniowie mogli na zajęciach zakręcić kołem życzliwości. Na szkolnym korytarzu rozwieszone były karteczki do zerwania z dobrymi słowami. Kolejną atrakcją naszego święta było wypisywanie miłych słów, pozdrowień czy życzeń na kartkach przyklejonych na plecy kolegów i koleżanek.

Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywającym w naszym towarzystwie. Tolerancja polega na szanowaniu różnorodności kultur, cudzych uczuć, poglądów, wierzeń, obyczajów i postępowania. Wymaga otwartości na różnorodność. Tolerancja jest niezbędnym elementem zachowania pokoju na świecie. Brak tolerancji i poszanowania różnorodności religijnej, językowej czy etnicznej są często przyczyną konfliktów.

Bądźmy życzliwi i tolerancyjni  na co dzień!!!