Szkolny konkurs plastyczny pt. “Bożonarodzeniowa choinka”

Informacje o konkursie:

Konkurs pt.” Bożonarodzeniowa choinka” skierowany jest do uczniów klas I-IV oraz dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy. Celem niniejszego konkursu jest propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci oraz rozwijanie uzdolnień wśród wychowanków.

Regulamin:

  • Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie bożonarodzeniowej choinki;
  • Forma pracy: przestrzenna
  • Każda praca powinna mieć metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa;
  • Prace niepodpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę.

Kryteria oceny:

  • Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja powołana przez organizatora;
  • prace plastyczne będą oceniane według kryteriów: tematyka, pomysłowość, oryginalność oraz wiek:

I grupa wiekowa- oddział przedszkolny

II grupa wiekowa- klasy I-IV

Termin:

  • Prace konkursowe należy dostarczyć do 9 grudnia 2022r.

do Pani Soni Kałdonek lub wychowawców klas.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:

  • Autorzy najlepszych prac dostaną nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

Serdecznie zapraszamy :)