Szkolny konkurs kaligraficzny

W listopadzie 2022 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Szkolnym Konkursie Kaligraficznym „Mistrz Pióra”. Wzięło w nim udział 37 uczniów z klas II – VIII. Konkurs miał na celu promowanie i doskonalenie pięknego pisania oraz upamiętnienie 200. rocznicy śmierci Józefa Wybickiego oraz 225. rocznicy powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.

Zadaniem uczestników było staranne i bezbłędne przepisanie tekstu hymnu polskiego, tj. „Mazurka Dąbrowskiego”. Prace uczniów oceniane były w dwóch kategoriach:
kl. II – IV oraz kl. V – VIII.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Kategoria I (kl. II – IV)
„Mistrz Pióra” –  Julia Potempa
Wyróżnienia: Denis Vovchenko
Kategoria II (kl. V – VIII)
„Mistrz Pióra” – Emilia Meisner
Konkurs zorganizowały nauczycielki: Dorota Nowak i Anna Maniura.