Dzień Wszystkich Świętych

Jak co roku przed 1 listopada uczniowie klasy I, II, III wraz z wychowawcami wybrali się na cmentarz, aby uczcić pamięć zmarłych. Uczniowie w ciszy, zadumie i spokoju zapalili znicze oraz pomodlili się nad grobami księży, nauczycieli, poległych żołnierzy oraz przy krzyżu, a także wspominali bliskich zmarłych.

Uczniowie nie tylko pamiętają, ale także sprawują opiekę nad grobami. Zadbali również o właściwe zachowanie na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce. Poznali również zwyczaje i tradycje związane z dniem Wszystkich Świętych w naszej kulturze i religii.

CZŁOWIEK ŻYJE TAK DŁUGO, JAK DŁUGO TRWA O NIM PAMIĘĆ.