Spotkania z policjantami

27.10.2022 r. w naszej szkole odbyły się spotkania uczniów z policjantami.
Dzielnicowy – asp. Adam Blacha przeprowadził pogadankę  z uczniami klasy IV i V. Zajęcia miały charakter profilaktyczny, a głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym a także w kontaktach z nieznanymi osobami (również w mediach społecznościowych).

Policjant omówił podstawowe zasady, jakich powinien przestrzegać każdy uczestnik ruchu oraz odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów. Policjantka zajmująca się problematyką nieletnich w lublinieckiej komendzie przeprowadziła pogadankę z uczniami kl. VI, VII i VIII. Głównym tematem spotkania z młodzieżą była odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnione czyny. W ramach przeprowadzonej pogadanki funkcjonariuszka omówiła najczęściej występujące na terenie szkoły zachowania, które wypełniają znamiona określonych przepisów. Policjantka omówiła także z jakimi konsekwencjami mogą liczyć się nieletni sprawcy takich czynów. Na zakończenie odpowiadała na zadawane przez uczniów pytania i wyjaśniała ewentualne wątpliwości.