Oferta pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy zatrudni nauczyciela tyflopedagoga do pracy z uczniem w klasie IV z orzeczeniem w wymiarze godzin 2/22 dwa razy w tygodniu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy zatrudni nauczyciela techniki w wymiarze godzin 3/18 do klas IV-VI.