Program WF z AWF

Od marca do 13 czerwca 2022 roku w naszej szkole nauczyciel wychowana fizycznego kontynuował program Aktywny powrót do szkoły WF z AWF.

Celem projektu była poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

Zajęcia odbywały się w poniedziałki w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Uczestniczyło w nim 15 uczniów z klasy IV-VII.