Dzień kolorowej skarpetki

Zakładając kolorową skarpetkę zwracamy na siebie uwagę, a tym samym zwracamy uwagę na problemy ludzi chorych na Zespół Downa. W ten sposób chcemy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom – tak jak nasza dodatkowa, niepasująca skarpetki.

W naszym oddziale przedszkolnym “Dzień kolorowej skarpetki” obchodziliśmy nieco wcześniej, bo 19 marca, jednak Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa przypada 21 marca.    Sama data – kombinacja liczb 21 i 3 – nie jest też przypadkowa, bowiem w 21 parze chromosomów, osoby zdrowe mają 2 chromosomy, podczas gdy osoby z Zespołem Downa – 3. Stąd inna nazwa tej choroby – trisomia 21.

Podczas krótkiej pogadanki i prezentacji multimedialnej udało nam się ustalić, że każdy z nas jest na swój sposób inny, różnimy się pod wieloma względami i ta inność i różnorodność jest naturalną rzeczą. Osoby z Zespołem Downa żyją wśród nas. Tak jak my bawią się, śmieją i spełniają swoje marzenia – bez względu na różnicę w liczbie chromosomów.

Dopełnieniem obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa było założenie dwóch niepasujących skarpetek, symbolizujących niedopasowane chromosomy. W ten sposób chcieliśmy pokazać, że integrujemy się z osobami z Zespołem Downa i ich rodzinami.