Projekt ,,Lekcja:Enter”

W tym roku szkolnym 14 nauczycieli naszej szkoły brało udział w szkoleniach ramach projektu „Lekcja: Enter”.

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Wszyscy nauczyciele, którzy brali udział w projekcie otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele będą mogli w pełni wykorzystywać możliwości, które dają liczne platformy multimedialne i aplikacje, co bez wątpienia wpłynie na uatrakcyjnienie zajęć.

Źródło: www.lekcjaenter.pl