Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lompy informuje, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2022/2023 nastąpi od dnia 28.02.2022 r. do 18.03.2022 roku.

Natomiast przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2022/2023 nastąpi od dnia 07.03.2022 r. do 11.03.2022.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym powinni w terminie przeprowadzenia rekrutacji wypełnić deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w nowym roku szkolnym.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego => POBIERZ

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego => POBIERZ

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I => POBIERZ

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury => POBIERZ

Zarządzenie Nr OR.120.18.2022 Burmistrza Woźnik z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki.