Konkurs plastyczno-językowy “Praktische Kärtchen”

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastyczno-językowym.

1. Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowanie językiem niemieckim;

– motywowanie uczniów do doskonalenia metod nauki słownictwa w języku niemieckim;

– zachęcanie do poszukiwania metod skutecznej nauki i powtórki słownictwa w języku niemieckim;

– rozwijanie nawyku systematyczności w powtarzaniu słownictwa;

– zachęcania do doskonalenia sprawności plastycznych uczniów.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów z klas III – VIII.

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: kl. III-V oraz VI-VIII.

3. Tematyka konkursu:

– Jeden uczeń wykonuje fiszki obejmujące trzy z podanych poniżej kategorii (na

każdą z kategorii przewidziane jest 7 fiszek, co daje łącznie 21 fiszek jako praca

konkursowa).

– Wykonane fiszki zamknięte są w pudełku.

4. Kryteria oceny prac:

– zgodność z wybraną kategorią;

– poprawność językowa;

– przejrzystość wykonanej fiszki;

– walory artystyczne pracy;

– fiszki muszą mieć formę obrazkową oraz być wykonane z papieru technicznego w

dowolnym kolorze w rozmiarze 5,5 cm X 7,5 cm (awers obrazek, rewers słówko w

języku niemieckim powiązane z obrazkiem).

5. Kategorie słówek:

– Części ciała.

– Zjawiska pogodowe.

– Kolory.

– Ubrania.

– Przybory szkolne.

– Zwierzęta.

– Jedzenie i picie.

– Przedmioty szkolne.

– Owoce i warzywa.

– Meble i pomieszczenia w domu/mieszkaniu.

6. Prace należy dostarczać do 10.12.2021 r. do organizatora.

7. Organizatorem konkursu jest Anna Maniura.