Akcja edukacyjno-informacyjna „Wirusoochrona”

Braliśmy udział w kolejnej edycji wojewódzkiej akcji edukacyjno-informacyjnej „Wirusoochrona”.

Uczniowie klas młodszych naszej szkoły i oddziału przedszkolnego, w ramach tej akcji wzięli udział w zajęciach profilaktycznych, podczas których mieli okazję uświadomić sobie jak ważne dla zachowania dobrego zdrowia jest: dokładne mycie rąk, zdrowe odżywianie, czy ruch na świeżym powietrzu oraz aktywność fizyczna. Zwrócili także uwagę na znaczącą rolę higieny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów. Wszyscy byli bardzo zainteresowani tematem, aktywnie brali udział w proponowanych działaniach.