Projekt “Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie-13 grudnia 1981-Pamiętamy!”

Nasz szkoła przyłączyła się do projektu, który ma na celu przygotowanie się do świadomego przeżywania czterdziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W ramach projektu uczniowie będą mogli brać udział w projekcji filmu “Nie zabierajcie mamy”, poznawać historię wprowadzenia stanu wojennego, brać udział w konkursach związanych z tematem. W szkole powstał kącik historyczny, który będzie przybliżał uczniom okoliczności wprowadzenia stanu wojennego. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.