Wycieczka do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau

W dniu 5 października 2021 r. odbyła się wycieczka do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Brała w niej udział klasa 8.

Na początku zaczęliśmy zwiedzanie Muzeum pierwszego obozu w Auschwitz, gdzie oglądaliśmy poszczególne bloki. Nasz edukator opowiedział całą historię dotyczącą tego całego miejsca, zobaczyliśmy jak więźniowie żyli i gdzie pracowali. Na terenie obozu Auschwitz I naziści utworzyli pierwszy obóz dla mężczyzn i kobiet, tu miały miejsce pierwsze eksperymenty uśmiercania przy użyciu Cyklonu B, tu mordowali pierwsze masowe transporty Żydów, tu prowadzili pierwsze zbrodnicze eksperymenty na więźniach, tu wykonywali większość egzekucji przez rozstrzelanie, tutaj też mieścił się centralny areszt obozowy w bloku nr 11 dla więźniów z wszystkich części obozowego kompleksu, a także główna komendantura obozu i większość biur SS. Stąd władze obozowe kierowały dalszą rozbudową kompleksu obozowego.

Następnie udaliśmy się do drugiego obozu Birkenau, gdzie przewodnik oprowadził nas po całym terenie. Zobaczyliśmy tam drewniane baraki, w których więźniowie spali. W obozie Birkenau naziści wybudowali większość urządzeń masowej zagłady, w których zamordowano około miliona Żydów. Birkenau był jednocześnie największym obozem koncentracyjnym, w którym w 1944 r. przebywało ponad 100 tys. więźniów: Żydów, Polaków, Romów, i innych. Na blisko 200 ha zachowały się ruiny komór gazowych i miejsca wypełnione ludzkimi prochami, prymitywne baraki więźniarskie oraz kilometry obozowego ogrodzenia i dróg.

Znajdował się tam również Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu, na którym zostały umieszczone 23 tablice. Na każdej w innym języku widnieje napis: “Niechaj na wieki będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą dla ludzkości to miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali około półtora miliona mężczyzn, kobiet i dzieci, głównie Żydów z różnych krajów Europy. Auschwitz-Birkenau – 1940-1945”.

Autor: Amelia Kuźniak kl. 8

Źródło: auschwitz.org