Opieka przedszkolna w czasie wakacji

W okresie wakacji letnich – uwzględniając potrzeby mieszkańców, możliwości lokalowe przedszkoli, sprawiedliwy dostęp do wakacyjnej opieki przedszkolnej dla dzieci z całej naszej gminy – dyżurować będą dwie placówki.

Zgłoszenia i podpisanie „ Deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkola w okresie wakacji” w terminie od 7 czerwca do 11 czerwca br.

od 28 czerwca do 31 lipca będzie to Przedszkole w Woźnikach

od 1 do 31 sierpnia – Przedszkole w Psarach.

Rodzice mogą zadeklarować jeden z czterech wariantów godzinowych.

od 8.00 do 13.00 – tzw. wariant zerowy, bez opłat za pobyt dziecka w przedszkolu – opłata za pobyt za każdą rozpoczętą godzinę, wykraczająca poza ten wariant wynosi 1 zł;

od 8.00 do 16.00 – dopłata 3 zł za dzień;

od 7.00 do 13.00 – dopłata 1 zł za dzień;

od 7.00 do 16.00 – dopłata 4 zł za dzień.

Stawka żywieniowa ustalona będzie odrębnie dla każdego dyżurującego przedszkola zgodnie z opracowaną kalkulacją dostosowaną do ilości sporządzonych posiłków w poszczególnej placówce.

Rodzice zainteresowani opieką swoich dzieci w czasie ferii letnich proszeni są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie danej placówki.

Deklaracje i wnioski na dyżur wakacyjny są dostępne na stronach internetowych:


Przedszkola w Woźnikach http://przedszkolewozniki.superszkolna.pl/  oraz

Przedszkola w Psarach http://przedszkolepsary.superszkolna.pl