Odwołanie konkursu “Lekcja nieśmiecenia”

Organizator konkursu podjął decyzję o odwołaniu konkursu w dotychczasowej formie. Decyzja spowodowana jest przypadkami łamania regulaminu. Konkurs w najbliższym czasie zostanie zorganizowany ponownie. Informacja o wznowieniu konkursu będzie na szkolnej stronie internetowej. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie się w dotychczasowe głosowanie.