Józef Lompa – patron naszej szkoły

29. marca 2021 roku przypada 158 rocznica śmierci Józefa Lompy. Jest to okazja do przypomnienia dokonań tego niezwykłego człowieka. Zachęcamy do przeczytania fragmentu wywiadu z Józefem Lompą przygotowanego w latach poprzednich. W tym roku ramach obchodów Dnia Patrona uczniowie klas 4 – 8 mogli sprawdzić swoją wiedzę o patronie, rozwiązując quiz. Najlepszy wynik osiągnął uczeń kl. 7 – Kacper Skiba, który odpowiedział bezbłędnie na wszystkie pytania.

Uczeń: Witamy serdecznie w naszej szkole, prosimy, żeby zechciał Pan opowiedzieć nam coś o sobie.
Józef Lompa: Przybyłem do Lubszy w 1819 roku, gdzie osiadłem na niemal całe swoje dojrzałe życie. Dzieliłem obowiązki nauczyciela i organisty, udzielałem lekcji ponad setce miejscowych dzieci oraz tym z okolicznych miejscowości i przysiółków. Byłem pisarzem gminnym, kancelistą oraz tłumaczem przysięgłym. Z mojej inicjatywy powiększono i przebudowano budynek szkoły, rozbudowano kościół i wybito w wapiennej skale nową przyszkolną studnię. Dla celów dydaktycznych założyłem ogród botaniczny, w którym z czasem zgromadziłem 500 gatunków roślin. „Wysilałem się w Lubszy dla dobra powszechnego na wszystkie strony”.
Uczeń: Oczywiście znane są nam Pana dokonania. Czujemy się zaszczyceni, że jest Pan patronem naszej szkoły. Dziękujemy za poświęcony czas.