“Wirusoochrona” w przedszkolu

Nasze przedszkole również wzięło udział w wojewódzkiej akcji informacyjno- edukacyjnej “Wirusoochrona”.

W ramach akcji w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia podczas których przedszkolaki pogłębiały wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Dzieci poznały zasady zapobiegania chorobom oraz zachowania podczas zachorowania. Przypomnieliśmy sobie dobrze wszystkim znaną technikę dokładnego mycia rąk. Wspomnieliśmy także o szczepieniach ochronnych.