Sprawdź naszą ofertę edukacyjną

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ TUTAJ

REKRUTACJA 2021/2022

Od 8 do 12 marca 2021 roku trwa rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki. Wnioski o przyjęcie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022 można złożyć w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I => POBIERZ

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury => POBIERZ

Informacja o nauczaniu domowym dzieci poza granicami Polski=> ZOBACZ

Zarządzenie Nr OR.120.13.2021 Burmistrza Woźnik z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki

Źródło: www.wozniki.pl