Nagroda „GENIUS LOCI 2020” dla Pana Bernarda Szczecha

Absolwent i Przyjaciel Szkoły w Lubszy Pan Bernard Szczech został laureatem nagrody „GENIUS LOCI 2020 – Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej”.

16 stycznia 2021 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książek w Lędzinach wręczono Panu Bernardowi Szczechowi nagrodę „GENIUS LOCI 2020 – Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej”, którą honorowani są śląscy twórcy. Nagrodę wręczali prezes Jan Kasprzyk i wiceprezes PTPK Bogusław Żogała w obecności członków zarządu towarzystwa (Zbigniewa Strzeleńskiego – sekretarza, Ryszarda Karkoszki-skarbnika, Ilony Cuber-Cebuli – kronikarza Ewy Warmbier – członka Komisji rewizyjnej). Laureat ma w swoim dorobku około 160 publikacji książkowych (albumy, książki, broszury, katalogi) oraz liczne publikacje w czasopismach naukowych, popularnonaukowych i w prasie. Swój udział ma także w licznych pracach zbiorowych, tłumaczeniach, opracowaniach redakcyjnych i materiałach przygotowanych do druku. Jest laureatem nagród wojewódzkich oraz nagród Ministra Kultury i Sztuki. Po odbiór nagrody do Lędzin przyjechał ze swoją najnowszą książką pt. „Chronogram w śląskiej epigrafice” ze zdjęciami autorstwa swojej córki Dominiki, wydanej w rodzinnej Lubszy.

Panu Bernardowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: http://www.ledziny.pl/