Dzień Bezpiecznego Internetu

9 lutego 2021 roku w nasze szkole obchodziliśmy 18. edycję Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem na rzecz lepszego internetu”.

W tym dniu z uczniami klas IV-VIII na zajęciach informatyki po prezentacji filmów edukacyjnych z serii m.in. „Sieciaki”, „Necio”, „Plik i Folder” przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zachęcamy młodszych uczniów do skorzystania z projektu Sieciaki.pl, który ma na celu przede wszystkim edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie i poznania bezpiecznego korzystania z internetu podczas kursu dostępnego na stronie => sieciaki.pl.

Dla starszych uczniów polecamy poradnik Bezpiecznie w sieci

Dla rodziców polecamy poradnik: “Dzieci w świecie gier komputerowych”.