Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Zachęcamy tegorocznych ósmoklasistów do zapoznania się z Informatorem o zawodach szkolnictwa branżowego.

Informator powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+. Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże.

Informator został przygotowany w formie elektronicznej i znajduje się pod poniższym linkiem=> Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Źródło: doradztwo.ore.edu.pl