Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla Państwa i Waszych Rodzin, przede wszystkim dużo zdrowia.
Drugie półrocze roku szkolnego 2020/2021 rozpoczynamy w nietypowy sposób.


Zgodnie z decyzją MEiN oraz MZ od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do nauki w trybie stacjonarnym, w ścisłym reżimie sanitarnym (obowiązują maseczki w przestrzeniach wspólnych). Proszę również o dostosowanie ubioru dziecka do warunków pogodowych.
Zajęcia odbywać się będą według dotychczasowego planu obowiązującego od dnia 1 września 2020 r.
Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdą Państwo w komunikacie MEiN na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.

Obowiązują dotychczasowe regulacje wewnątrzszkolne. Nauczanie w klasach IV-VIII pozostaje bez zmian (zdalne).

Proszę o przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem dotyczącej bezpieczeństwa i przestrzegania zasad na terenie szkolnym z uwagi na trwającą budowę sali gimnastycznej.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Ewa Kita