Ćwiczymy koordynację ruchową i równowagę!

Uczniowie naszej szkoły mogą już korzystać z nowego urządzenia na placu zabaw tzw. linarium. Będzie ono służyć nie tylko beztroskiej zabawie, ale także usprawnianiu koordynacji ruchowej i równowagi.

Urządzenie to zostało zakupione ze środków funduszu sołeckiego, nagrody Burmistrza za najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 roku oraz rezerwy Pana Burmistrza. Za życzliwe serce dzieci dziękują uśmiechem.

Ze względów bezpieczeństwa z linarium korzystamy z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.