Ksiądz Michał Brzoza w pamięci lubszan

Szkoła pamięta o ludziach związanych z historią Lubszy. Dlatego pragniemy zebrać wspomnienia o księdzu Michale Brzozie, który był wieloletnim proboszczem tutejszej parafii. Zachęcamy wszystkich uczniów do spisania wspomnień od swoich starszych krewnych.

Wszyscy uczniowie, a także sympatycy szkoły, którzy mają możliwość spisania, bądź nagrania takich wspomnień, anegdot, ciekawych historyjek czy legend, które nadal są przekazywane podczas rodzinnych spotkań, proszeni są o kontakt z Brygidą Walczak poprzez szkolnego maila: splubsza@gmail.com. Uczniowie, którzy wezmą udział w tej inicjatywie, zostaną nagrodzenia pozytywną uwagą i oceną z aktywności na lekcji historii.