Szkolny konkurs plastyczny pt. “Polska Złota Jesień”

Konkurs pt.” Polska Złota Jesień” jest konkursem skierowanym dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-III Szkoły Podstawowej w Lubszy. Celem niniejszego konkursu jest uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody, prezentacja możliwości twórczych w dziedzinie plastyki oraz wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Organizator: mgr Sonia Kałdonek

Regulamin:

 1. Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III Szkoły podstawowej w Lubszy;
 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie samodzielnie i indywidualnie pracy dowolną techniką na zadany temat;
 3. Format pracy: A4 lub A3
 4. Technika pracy plastycznej: płaska lub półprzestrzenna;
 5. Każda praca powinna mieć metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa;
 6. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę.

Kryteria oceny:

 1. Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja powołana przez organizatora;
 2. prace plastyczne będą oceniane według kryteriów:

 – tematyka

 – pomysłowość, oryginalność

 – przedział wiekowy

1 grupa wiekowa: przedszkole,

2 grupa wiekowa: klasy I-III.

Termin:

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 28 października 2020r. do Pani Soni Kałdonek lub wychowawców klas.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział. Autorzy najlepszych prac dostaną nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 30  października 2020r.