Pasowanie na ucznia

13 października 2020 r. uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.

Na początku pierwszoklasiści zostali powitani przez ucznia klasy IV. Następnie musieli wykazać się umiejętnością recytowania wierszy i śpiewu piosenek. W dalszej kolejności pierwszoklasiści złożyli ślubowanie.

Po ślubowaniu pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Następnie uczniowie klasy I złożyli swoje podpisy – odbicie palca w kronice naszej szkoły.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz wspaniałych przygód.