Sprzątanie Świata

Dnia 18.09.2020r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji pt. “Plastik? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję.”

Tegoroczna akcja odbyła się w nieco inny sposób ze względu na pandemię. Uczniowie będąc w klasach wysłuchali przez radiowęzeł informacji na temat akcji sprzątania świata oraz informacji na temat plastikowych opakowań ich zalet i wad. Obejrzeli krótkie filmy o recyklingu plastiku. Każda klasa wykonała plakaty na temat szkodliwości plastikowych opakowań. Uczniowie wraz z wychowawcami o określonej godzinie wychodzili ze szkoły i sprzątali wyznaczony teren z zachowaniem dystansu 1,5m. Na uczniów czekał poczęstunek, który został zakupiony za pieniądze otrzymane w ramach akcji z gminy. Zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego na terenie szkoły w czasie trwania akcji.