Podsumowanie rekrutacji do kl. I i oddziału przedszkolnego

Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. J. Lompy informujemy, że wszystkie wnioski, które złożyli rodzice zostały pozytywie rozpatrzone i ich dzieci zostały przyjęte do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym do kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego, informujemy, że wszystkie wnioski, które złożyli rodzice zostały pozytywnie rozpatrzone i ich dzieci zostały przyjęte na rok szkolny 2020/2021.