Uczymy się na odległość

Dla naszych uczniów rozpoczął się czas nauki w domu. Nauczyciele naszej szkoły wspólnie opracowali sposoby i formy komunikowania  się ze swoimi uczniami drogą elektroniczną.

Wychowawcy mają stały kontakt z dziećmi, podpowiadają im różne formy spędzania czasu w domu, dzielą się spostrzeżeniami oraz wysyłają ciekawe zadania. Zachęcamy uczniów do wykorzystania tego czasu na rozwijanie swoich zainteresowań, pogłębianie wiedzy i czytanie książek.