Wigilia w szkole

Święta Bożego Narodzenia to czas, na który czekamy z niecierpliwością przez cały rok. To czas, w którym czujemy szczególną więź i nawet w szkole czujemy się jak jedna wielka rodzina. Tradycją naszej szkoły stały się klasowe wigilijki z wychowawcami oraz spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli na wspólnym kolędowaniu.

20 grudnia, ostatniego dnia przed przerwą świąteczną, na spotkaniach w klasach z wychowawcami uczniowie zasiedli do wspólnego stołu, przypominając sobie tradycje świąteczne, składając życzenia oraz wręczając gwiazdkowe upominki. Następnie odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej w sali gimnastycznej, co było okazją do wspólnego kolędowania. Chętni uczniowie i uczennice zaśpiewali również świąteczne piosenki w języku angielskim i niemieckim. Podczas uroczystości zostały także wręczone nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych, które odbyły się w listopadzie i grudniu. Zwieńczeniem spotkania było wspólne łamanie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń.