Pamiętamy…

Dnia 30.10.2019 r. z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych klasy I, II, III wraz z wychowawczyniami wybrały się na cmentarz, w celu uczczenia pamięci zmarłych.

Uczniowie mogli w ciszy i zadumie zapalić znicze na grobach upamiętniających poległych Żołnierzy, Powstańców Śląskich, zmarłych Dyrektorów (Edmudna Hanke), Nauczycieli i Pracowników naszej szkoły (Ignacego Szołtyska, Agnieszki Szołtysek, Marii Huras, Marii Ogaza) oraz Księży. Spacer na długo pozostanie w pamięci uczniów, gdyż była to dla nich ciekawa lekcja wychowania obywatelskiego, patriotycznego i rodzinnego.