Sprzątanie świata

Jak co roku nasza szkoła uczestniczyła w światowej akcji sprzątania świata. Temat tegorocznej edycji to “Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

Uczniowie wraz w wychowawcami zaprezentowali swoje plakaty przedstawiające “Czysty świat w oczach dziecka”. Każdy plakat był barwny i przedstawiał piękną i czysta naszą planetę Ziemię. Następnie każda klasa sprzątała wydzielony teren wokół szkoły. Pod koniec uczniowie smacznie zajadali pieczone ziemniaki z ogniska, wspólnie patrząc na czysty świat. Przez cały tydzień do szkoły rodzice i uczniowie przynosili makulaturę oraz puszki aluminiowe, które odbierze firma ekologiczna. Dziękujemy za włączenie się rodziców w akcję “Sprzątania świata”.