Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy przyjmie na staż do przedszkola osobę w wieku do 30 roku życia, posiadającą status osoby bezrobotnej jako pomoc nauczyciela przedszkola, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem tel. 343579033.