W świecie książek

13. maja 2019 r. uczniowie klasy I i II uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych promujących czytelnictwo przygotowanych przez bibliotekarkę oraz uczniów klasy IV. Głównym celem spotkania było ukazanie dzieciom korzyści płynących z czytania książek oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe obchodzenie się z książkami.

Uczniowie klasy czwartej przygotowali dla swoich młodszych kolegów i koleżanek ciekawe scenki , wierszyki i zagadki, w których przedstawili zalety płynące z czytania książek, opowiedzieli również o tym, jak należy książki szanować, aby długo można było z nich korzystać. Dzieci z klasy pierwszej odpowiadały na zagadki dotyczące baśniowych postaci i złożyły ślubowanie, w którym przyrzekły, że będą dbały o książki. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki.