Gminny konkurs recytatorski

27. marca 2019 r. dwoje uczniów z naszej szkoły
( tj. Amelia Kuźniak i Tobiasz Michalik z klasy V) brało udział w XXXI Eliminacjach Gminnych Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą ” Wrażliwość na słowa”
w MGOK w Woźnikach. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje talenty przed równie uzdolnionymi rówieśnikami oraz przed profesjonalnym Jury.