Spotkanie z poezją i prozą

1. marca 2019 r. odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski dla uczniów kl. IV – VI. W konkursie udział wzięło 13 uczniów, którzy pięknie recytowali przygotowany wiersz lub fragment prozy.

Występom uczniów przysłuchiwały się nauczycielki: Dorota Nowak i Wioletta Kołdon, które oceniały sposób interpretacji utworu i ogólne wrażenie artystyczne. Wyniki konkursu przedstawiają się nastepująco:
I miejsce – Amelia Kuźniak
II miejsce – Tobiasz Michalik
III miejsce – Agata Wawrowicz
Wyróżnienie: Zofia Trzeciak i Agata Golaś.