Z recytacją za pan brat

7 lutego 2019 r. uczniowie kl. I – III zaprezentowali swoje talenty recytatorskie na szkolnej scenie, biorąc udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez bibliotekarkę.
W konkursie udział wzięło dziewięcioro uczniów, którzy pięknie wyrecytowali przygotowane z wychowawcami wiersze znanych autorów.

Występom uczniów przysłuchiwało się jury w składzie: Dorota Nowak, Anna Maniura i Aneta Wąsinska. Nauczyciele oceniali stopień opanowania tekstu, tempo recytacji, sposób interpretacji, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
1. miejsce – Jakub Kita
2. miejsce – Kacper Mika
3. miejsce – Amelia Meisner
Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy udanego występu.