Oddaliśmy hołd żołnierzom poległym w Woźnikach

8 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły zatrzymali się na chwilę refleksji przy pomniku 3 Pułku Ułanów w Woźnikach. Zapalili również znicz ku pamięci poległych.

Pamiątkowy pomnik 3 Pułku Ułanów w Woźnikach poświęcony jest poległym obrońcom ojczyzny. Pomnik upamiętnia wydarzenie z 1 września 1939 roku, kiedy 3 pułk ułanów bronił Koszęcina i Kalet przed niemiecką 2 Dywizją Lekką gen. por. Georga Stumme. Tego dnia Niemcom udało się zepchnąć pułk na pozycję pod Woźnikami. Pomnik mieści się po przeciwnej stronie kapliczki Św. Floriana.

Atak wojsk niemieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku przyniósł agresorom błyskawiczne sukcesy. Tereny województwa śląskiego zostały zajęte w ciągu kilku dni. Nie oznacza to jednak, że obyło się bez walk – można przytoczyć piękne przykłady heroicznego oporu ludności wielu śląskich miast; doszło także do zaciętych bitew regularnych jednostek wojskowych. Ówczesnej granicy państwa na odcinku pomiędzy Tarnowskimi Górami i Częstochową broniło północne skrzydło Armii Kraków – rejon Częstochowy obsadziła 7. Dywizja Piechoty, z którą od północy sąsiadowała Wileńska Brygada Kawalerii (w składzie Armii „Łódź”), a od południa – Krakowska Brygada Kawalerii. Naprzeciw nich znajdowały się liczniejsze i lepiej uzbrojone jednostki niemieckiej 10. Armii.

Bitwa woźnicka – Główne natarcie niemieckie spadło 1 września na Wołyńską Brygadę Kawalerii, która walczyła mężnie m.in. pod Mokrą. W okolicach Lublińca i Koszęcina trwały w tym czasie walki opóźniające; polskie siły skoncentrowały się pod Woźnikami, gdzie na wroga czekał 5. Pułk Ułanów Śląskich (przed wojną stacjonujący w Tarnowskich Górach) oraz 5. Pułk Strzelców Konnych (z Tarnowa). Rankiem 2 września pozycje polskie zaatakowała niemiecka piechota, wsparta przez artylerię i czołgi. Polscy żołnierze bronili się dzielnie przez kilka godzin, kontratakując nawet na Wzgórzu Florianek. Niestety, jeszcze przed południem, zagrożeni okrążeniem musieli się wycofać nad Wartę. Na cmentarzu w Woźnikach znajduje się mogiła 18 polskich żołnierzy poległych w tym mieście.