Rekord w udzielaniu pierwszej pomocy

16 października 2018 r. ,z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami włączyli się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której celem było bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nadrzędnym celem tej akcji było przeszkolenie jak największej ilości osób w udzielaniu pierwszej pomocy. Akcja trwała 30 minut.Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do bicia rekordu, zostali wcześniej przeszkoleni przez wychowawców  bądź nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, którzy przeprowadzili zajęcia na temat udzielania pierwszej pomocy, pokazali wychowankom filmy instruktażowe i przeprowadzili ćwiczenia praktyczne na fantomach. Dodatkowo, przed przystąpieniem do bicia rekordu, uczennice kl. VIII, działające w Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej, przeprowadziły krótką pogadankę na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy oraz udzieliły potrzebnych instrukcji swoim młodszym kolegom i koleżankom.

Składamy serdeczne podziękowania Zarządowi OSP w Lubszy za udostępnienie fantoma ratowniczego.