Program “Umiem pływać”

Od 13 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy I-III po raz kolejny biorą udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Nasza szkoła już po raz drugi bierze udział w tym projekcie. Zajęcia odbywają się na pływalni w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. Program ,,Umiem pływać” jest sfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu ,,nauki pływania”. Program zakłada również uczestnictwo każdego dziecka w 20- godzinnym kursie nauki pływania pod opieką instruktora. Głównymi celami projektu jest nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, wyrównanie szans w dostępie do krytej pływalni uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których ich nie ma.  Nasi najmłodsi uczniowie są podzieleni na dwie grupy w zależności od posiadanych umiejętności pływackich  i będą uczestniczyć w 10 wyjazdach z 2 godzinną nauką pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów w piątki do 15.06.2018r.