Trwa akcja zbierania zużytych telefonów

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczy w zbiórce zużytych telefonów komórkowych, tonerów,  baterii, które zalegają w szufladach.Przypominamy także o zbiórce nakrętek z plastikowych butelek, dzięki którym pomagamy chorym dzieciom i przyrodzie.Zużyte uszkodzone telefony zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego szczególnie dla wody i gleby. Zbieramy wszystkie telefony bez względu na stan zużycia czy stan techniczny. Akcja trwa do 28.03.2018r.