Program SKS

Od stycznia 2018 roku bierzemy już po raz drugi udział w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Szkolny Klub Sportowy (SKS).

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

W naszej szkole program SKS jest realizowany dla uczniów z klasy IV, V, VI i VII,  2 razy w tygodniu w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych. Uczniowie wybrali dwie dyscypliny: piłkę nożną i koszykówkę.