Harmonogram działań

Dla projektu „Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się”  realizowanego w latach 2017-2019 nauczyciele ustalili następujący harmonogram działań:

DataDziałanieOsoba odpowiedzialna
2017  X Udział pani dyrektor, koordynatora, księgowej w szkoleniu nt. zarządzania projektem.Dyrektor, koordynator, księgowa
XPrzedstawienie nauczycielom założeń, celów i działań w ramach projektu.koordynator
XRekrutacja uczestników. Powołanie zespołów.Koordynator, komisja rekrutacyjna
Czas trwania projektuRejestr spotkań zespołów.koordynator
XIWymiana doświadczeń z zakresu stosowania technologii informatycznej ( TIC) w pracy nauczycieli.Zaangażowani nauczyciele
I-V 2018Przygotowanie językowe.Zaangażowani nauczyciele
II-III 2018Przygotowanie kulturowe poświęcone Finlandii ( zakupienie przewodników). Sprawy organizacyjne związane z mobilnością do Finlandii.Zespół „Przygotowanie kulturowe”
IV 2018Mobilność na kursie “Benchmarking Learning with Serious Games & Other Digital Innovations”Zaangażowani nauczyciele
V 2018Pomoc przy raportowaniu w systemie Mobility Tool po odbytej mobilności.Koordynator
V 2018Spotkanie kadry pedagogicznej z uczestnikami mobilności.

Publikacja na szkolnej stronie internetowej.

Artykuł o mobilności, efektach, zmianach, grach zastosowanych w szkole w Wiadomościach Ziemi Woźnickiej.

Zaangażowani nauczyciele
V 2018Spotkanie z rodzicami poświęcone tematyce bezpieczeństwa w Internecie i ciekawych grach/stronach edukacyjnych.Zaangażowani nauczyciele
VDzień Bezpiecznego Internetu w szkole.Zespół „Upowszechnianie”
VPodczas Dnia Matki i Dziecka propagowane będą gry edukacyjne, legalne strony,  których można korzystać oraz info o bezpiecznym korzystaniu z portali społecznościowych.Zespół „Upowszechnianie”
V-VISpotkania organizacyjne z uczestnikami kursów na Malcie.Zaangażowani nauczyciele
VIPrzygotowanie kulturowe dotyczące Malty.Zespół „Przygotowanie kulturowe”
VII-VIII
Mobilności. Udział w kursach „Go IWB! - Interactive Teaching and Learning on the Interactive White Board ”

English Language Development for Teachers and Staff Working In Education A1/A2

Zaangażowani nauczyciele
VIIISpotkanie kadry pedagogicznej z uczestnikami mobilności.

Publikacja na szkolnej stronie internetowej.

Zaangażowani nauczyciele
IX-XArtykuł o mobilnościach w Wiadomościach Ziemi Woźnickiej.Zespół „Upowszechnianie”

oraz  Zaangażowani nauczyciele

IXEuropejski Dzień Języków Obcych ( fragmenty lekcji w języku angielskim, zajęcia z tablicą interaktywną, gry on line)Koordynator, nauczyciele
XEwaluacja po pierwszym roku projektu.Zespół „Ewaluacja”
X 2018 – VI 2019Tworzenie scenariuszy lekcji z zastosowaniem tablicy interaktywnej oraz technologii informatycznej i Internetu ( gry edukacyjne, zadani domowe on line, itp.)Zaangażowani nauczyciele
IX 2018 – X 2019Lekcje koleżeńskie z zastosowaniem technologii informatycznej.Zaangażowani nauczyciele
XII 2018Akcja „Bezpieczny Internet” podczas Kiermaszu szkolnego. Propagowanie gier edukacyjnych, legalnych stron do pobierania muzyki i innych plików.Zespół „Upowszechnianie”

oraz  Zaangażowani nauczyciele

I-II 2019Wystawa na terenie Gminy Woźniki poświęcona odbytym Kusom oraz zajęciom jakie odbywały się w szkole ( Biblioteka w Lubszy)Koordynator
I-II 2019Spotkania organizacyjne z uczestnikami kursów w Hiszpanii.Zespół ds. organizacyjnych
I-II 2019Przygotowanie kulturowe dotyczące Hiszpanii.Zespół „Przygotowanie kulturowe”
II 2019Mobilność. Udział w kursieZaangażowani nauczyciele
III 2019Spotkanie kadry pedagogicznej z uczestnikami mobilności. Pomoc przy raportowaniu w systemie Mobility Tool.

Sprawozdanie z osiągniętych celów.

Zaangażowani nauczyciele
III – IV 2019Artykuł o mobilnościach w Wiadomościach Ziemi Woźnickiej oraz o zajęciach prowadzonych w szkole.Zespół „Upowszechnianie”

Koordynator

II – III 2019Publikacja info na stronie internetowej szkoły.Zespół „Upowszechnianie”

 

III – X 2019Opracowanie scenariuszy lekcji z zastosowaniem technologii informatycznej. Teczka ze scenariuszami w bibliotece szkolnej. Publikacja na stronie.Zaangażowani nauczyciele
III – IV 2019Opracowanie innowacji edukacyjnych, które będą wdrożone  w naszej szkole. ( np. działania pedagogizacyjne dla rodziców, Dzień Bezpiecznego Internetu, zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym, zadania domowe on Line).Zaangażowani nauczyciele oraz Rada Pedagogiczna
V 2019Refleksje nauczycieli nad swoim warsztatem pracy.Zaangażowani nauczyciele
IX 2019Ankieta ewaluacyjna podsumowująca projekt.Zespół „Ewaluacja”
IX 2019Konferencja podsumowująca projekt z udziałem innych szkół w Gminie Woźniki.Zespół „Ewaluacja”
IX 2019Artykuł do Wiadomości Ziemi Woźnickiej podsumowujący osiągnięcia projektu.Zespół „Ewaluacja”

Koordynator

IX-XWystawa na temat projektu na terenie GminyWoźniki.Koordynator
XI  2019Raport końcowy.Koordynator