Projekt “Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się”

Nauczyciele naszej szkoły biorą udział w programie PO WER  “Mobilność kadry edukacji szkolnej”Projekt „Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się” jest ukierunkowany na przyrost praktycznych kompetencji  u  nauczycieli, które przyczynią się do wzrostu kompetencji wśród uczniów i ich rodziców. Nauczyciele będą dążyć do doskonalenia swojego warsztatu pracy poprzez zastosowanie technologii komputerowej, metod aktywizujących i wprowadzanie języka angielskiego  we fragmentach lekcji na różnych przedmiotach. W ten sposób wzrośnie motywacja uczniów do nauki, a poprzez indywidualizację nauczania wyrównają się szanse edukacyjne wśród zróżnicowanych możliwości uczniów w naszej szkole.  W projekcie będzie brało udział 8 uczestników. Wśród uczestników będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele różnych przedmiotów z drugiego etapu edukacyjnego. Wymiana dobrych praktyk z innymi instytucjami i wizyty w szkołach w Finlandii, przyczynia się do pozytywnych zmian w organizacji pracy szkoły, zachęcą do wprowadzania innowacji edukacyjnych, w tym szersze zastosowanie technologii informatycznych i  Internetu. Przełamią uprzedzenia i niepewność nauczycieli wobec stosowania tejże technologii i pomogą im nabrać pewności siebie. Przełamanie bariery językowej i kulturowej zachęci uczestników do kontynuowania międzynarodowej współpracy z innymi szkołami lub instytucjami zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły. Projekt będzie upowszechniany wśród lokalnej i europejskiej społeczności w prasie oraz Internecie.

Więcej informacji o programie na stronie => www.power.frse.org.pl