Godzina Kodowania

Od 6 do 10 grudnia 2017 roku nasi uczniowie uczestniczyli w inicjatywie edukacyjnej organizowanej w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej, która jest adresowana do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata. 

Mottem na stronie https://code.org. jest: Każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki” Hadi Portavi, inicjator Godziny Kodowania.

Celem Godziny Kodowania jest przybliżenie uczniom informatyki w formie łamigłówek z postaciami z ich gier i zabaw, których rozwiązanie polega na ułożeniu programów z gotowych bloczków.  W Polsce, dzięki zabiegom środowiska informatyków, od września 2017 roku programowanie zostało włączone do przedmiotu informatyka, którym są objęci wszyscy uczniowie od pierwszej do ostatniej klasy w szkole. Łamigłówki udostępniane w ramach Godziny Kodowania są bardzo interesującym i wciągającym wprowadzeniem do programowania, a inne aktywności oferowane przez tę inicjatywę mogą służyć do dalszego rozwijania umiejętności programowania, jak i zgłębiania metod informatyki i jej zastosowań.

źródło: http://godzinakodowania.pl/

Również nasi uczniowie uczestniczyli w 1-godzinnych kursach  w ramach Godziny Kodowania i większości z nich udało się zdobyć certyfikaty ich ukończenia.

Programuj i Ty => GODZINA KODOWANIA