Konkurs kaligraficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie kaligraficznym
„ Mistrz Pióra”.

  1. Organizatorem konkursu  jest pani  Dorota Nowak.
  2. Celem konkursu jest promowanie i  doskonalenie umiejętności starannego pisania.
  3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów z klas II – VII.


4. Prace uczniów będą oceniane w dwóch kategoriach: kl. II – IV oraz kl. V – VII.
5. Zadaniem uczestników jest staranne przepisanie tekstu drukowanego.
6. Prace nalezy dostarczać do 30.11.2017 r. do biblioteki szkolnej.
7. Oceniając prace, komosja bedzie brała pod uwagę:
– rozplanowanie tekstu i kształt liter,
– płynność pisma i estetykę połączeń literowych,
– poprawność ortograficzną,
– ogólne wrażenie estetyczne.