Wizyta kl. I -III w Bibliotece Publicznej w Lubszy

Dnia 17. 10 .2017 r. uczniowie kl. I, II, III odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Lubszy. Głównym celem było zapoznanie uczniów z pomieszczeniem biblioteki, z księgozbiorem, poznanie zasad funkcjonowania biblioteki oraz obchodzenia się z książką.  Pani bibliotekarka opowiedziała dzieciom na temat zasobów biblioteki, katalogów, regulaminu biblioteki,  pokazała dzieciom karty książek oraz karty czytelników, omówiła zasady korzystania z katalogu alfabetycznego i zachęcała do czytania książek. Chętni uczniowie mogli poczytać swoim kolegom fragmenty niektórych bajek. Na koniec spotkania każdy uczeń podpisał się w księdze biblioteki. Wizyta w bibliotece okazała się bardzo cennym spotkaniem. Uczniowie z pewnością będą z niej korzystać.